อดีตนักเขียนสารคดี ที่ผันตัวเองมาเขียนนิยายโดยใช้นามปากกา “ดวงตะวัน”
ปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ดวงตะวัน หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์คำต่อคำ
และเจ้าของบริษัทดีบุ๊คส์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อจริง ขวัญใจ เอมใจ
นามปากกา ดวงตะวัน (เขียนนิยาย)
ดาราราย , ดาวกระจาย (เมื่อเขียนวรรณกรรมเยาวชน)

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีอุลัย
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ระดับอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน
ปี 2532-2542 ทำงานเป็นนักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร “สารคดี”
ปี 2536-2537 เริ่มต้นเขียนนิยายเรื่องแรก คือ ภูแสนดาว
ปี 2542 ลาออกจากงานประจำที่นิตยสารสารคดี เพื่อเขียนนิยาย
ปี 2549 ก่อตั้งสำนักพิมพ์ของตัวเองในชื่อ สำนักพิมพ์ดวงตะวัน
จัดพิมพ์นิยายทั้งหมดของ “ดวงตะวัน”
ปี 2556 ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์คำต่อคำ เปิดรับผลงานของนักเขียนท่านอื่นมาตีพิมพ์
ปี 2557 ก่อตั้งบริษัท ดีบุ๊คส์ กรุ๊ป จำกัด รับจัดจำหน่ายหนังสือให้นักเขียนทุกท่าน ทุกสำนักพิมพ์
ปี 2558 ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ที่รัก เปิดรับผลงานนิยายรักบนเส้นทางท่องเที่ยว

ผลงาน (นับถึงปี 2557)
นิยาย 52 เรื่อง
วรรณกรรมเยาวชน 2 เรื่อง
สารคดี 1 เรื่อง
 

 


Copyright 2006-2013 Duangtawan Books All Rights Reserved